top of page

Accentec Technologies tích hợp phần cứng , phần mềm và đám mây vào

một hệ sinh thái IoT.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Điện toán đám mây đang vượt ra khỏi thị trường tiêu dùng và doanh nghiệp để hỗ trợ sản xuất và tự động hóa công nghiệp trong các ngành công nghiệp khác. Công nghiệp Internet of Things (IIoT) đại diện cho một cơ hội đáng kể cho cả mô hình đám mây tập trung như một dịch vụ cho phần mềm, nền tảng và cơ sở hạ tầng và cho điện toán phân tán, với điện toán biên IIoT cho phép ngành công nghiệp CNTT-TT tận dụng xử lý thời gian thực và phân tích.

Các thiết bị đầu vào như máy tính màn hình cảm ứng, nhận dạng giọng nói và cảm biến cung cấp Giao diện người máy để nhập dữ liệu.


Các bác sĩ cho biết thêm:

bottom of page