top of page
WorkHeld Logo_White.png

Quản lý lực lượng lao động được kết nối

Quản lý lực lượng lao động trực quan để bảo trì, dịch vụ khách hàng, sản xuất, lắp ráp và vận hành.

Tăng cường hiệu quả và tính minh bạch của các quy trình công nghiệp với sự đổi mới

công nghệ và ứng dụng thân thiện với người dùng.

Industrial Area
Construction Managers
Factory Worker
Machine in Factory

Chế tạo

Các quá trình được kiểm soát để sản xuất các tư liệu sản xuất lớn hơn.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Dịch vụ công nghiệp

Các bác sĩ cho biết thêm:

Dịch vụ khách hàng tốt cho các mối quan hệ khách hàng lâu dài.

Các bác sĩ cho biết thêm:

hội,, tổ hợp

Các bác sĩ cho biết thêm:

  Lắp ráp & vận hành máy móc và tài sản

Các bác sĩ cho biết thêm:

Bảo trì

Các bác sĩ cho biết thêm:

Lập kế hoạch bảo trì

Theo dõi và lên kế hoạch cho các thói quen bảo trì sắp tới.

Các bác sĩ cho biết thêm:

bottom of page